Trwa ładowanie...
d3dnvhq

BNP PARIBAS PL - nabycie spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. (7/2012)

BNP PARIBAS PL - nabycie spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. (7/2012)

Share
d3dnvhq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | nabycie spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 roku Bank nabył 100% udziałów spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "FCF") od Fortis Commercial Finance Holding. Beneficjentami tych zmian będą klienci Banku, którzy zyskają dostęp do usług faktoringowych. Z perspektywy BNP Paribas Banku Polska ? nowa struktura będzie oznaczała nie tylko poszerzenie kompetencji biznesowych Banku, ale i nowe możliwości cross sellingu w zakresie oferty dla klientów firmowych. Zmiany właścicielskie nie będą się wiązały ze zmianami w relacjach spółki Fortis Commercial Finance z jej klientami. Fortis Commercial Finance działa na rynku polskim od 2006 roku. Oferuje szeroko pojęte usługi faktoringowe zarówno z przejęciem, jak i bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów i międzynarodowego stowarzyszenia firm Faktoringowych - Factors Chain International. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności; specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych klientów korporacyjnych. Szeroki zakres geograficzny działalności, jak i duże doświadczenie w faktoringu wynikające z przynależności do Grupy BNP Paribas to kompetencje Fortis Commercial Finance szczególnie istotne w obsłudze polskich firm nastawionych na eksport. Fortis Commercial Finance będzie trzecią spółką zależną, która dołączy do grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 7/2012 date: 2 April 2012 Acquisition of Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: “the Bank”) informs you that on 2 April 2012, the Bank has acquired 100% shares in Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. (limited liability company) based in Warsaw (hereinafter: “FCF”) from Fortis Commercial Finance Holding. This agreement will benefit the Bank’s customers, who will gain access to factoring services. In addition to expansion of business competences, the new structure will provide BNP Paribas Bank with new cross-selling opportunities in terms of its corporate offer. The ownership changes will not impact the relations of Fortis Commercial Finance with its clients. Fortis Commercial Finance has been operating on the Polish market since 2006. The company offers broadly defined recourse and non-recourse factoring services. It is also a member of the Polish Factors' Association and international association of factoring companies –
Factors Chain International. The company's offer is directed to small, medium and large enterprises that are manufacturers, traders or service providers making sales on a deferred payment basis. Services are also rendered to international corporations. The extended geographical coverage and expertise in factoring through the BNP Paribas Group is of particular support to the Polish export-oriented companies. Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. is the third subsidiary joining BNP Paribas Bank Polska SA Group. Legal grounds: Article 56 para. 1, item 1 of the Act on Public Offering and Conditions of Financial Instruments’ Introduction into an Organized Trading System, and on Public Companies (Journal of Laws of 2005 no. 184, item 1539 as amended) – confidential information | |

d3dnvhq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq