Trwa ładowanie...
d1o0gjm
espi

BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d1o0gjm

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 420 608 | 405 807 | 100 616 | 96 092 | |
| | Wynik z tytułu prowizji | 107 536 | 109 937 | 25 724 | 26 032 | |
| | Wynik z działalności bankowej | 612 402 | 621 765 | 146 496 | 147 229 | |
| | Koszty działania (łącznie z amortyzacją) | -428 295 | -426 264 | -102 455 | -100 936 | |
| | Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | -75 785 | -68 400 | -18 129 | -16 197 | |
| | Wynik przed opodatkowaniem | 107 017 | 103 055 | 25 600 | 24 403 | |
| | Wynik po opodatkowaniu | 76 033 | 78 190 | 18 188 | 18 515 | |
| | Wskaźniki | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 31 031 279 | 28 692 926 | | | |
| | Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 2,45 | 2,73 | 0,59 | 0,65 | |
| | Rozwodniony zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 2,45 | 2,73 | 0,59 | 0,65 | |
| | Rachunek przepływów pieniężnych | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -614 395 | 280 812 | -146 973 | 66 494 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -217 203 | -696 658 | -51 958 | -164 963 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 792 685 | -759 900 | 189 622 | -179 938 | |
| | Przepływy pieniężne brutto razem | -38 913 | -1 175 746 | -9 309 | -278 407 | |
| | Bilans | 30.09.2014 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa razem | 22 604 452 | 21 117 256 | 5 413 592 | 5 091 931 | |
| | Należności od klientów | 17 794 782 | 16 582 614 | 4 261 713 | 3 998 508 | |
| | Zobowiązania wobec banków | 615 070 | 424 273 | 147 305 | 102 303 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 11 521 615 | 10 930 814 | 2 759 338 | 2 635 709 | |
| | Kredyty i pożyczki otrzymane | 7 427 747 | 7 050 920 | 1 778 888 | 1 700 164 | |
| | Kapitały własne | 2 099 716 | 1 804 841 | 502 866 | 435 195 | |
| | Wskaźniki | 30.09.2014 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 31.12.2013 | |
| | Liczba akcji | 33 719 465 | 28 692 926 | | | |
| | Wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,27 | 62,90 | 14,91 | 15,17 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,27 | 62,90 | 14,91 | 15,17 | |
| | Adekwatność kapitałowa* | 31.12.2013 | | 31.12.2013 | | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej | 12,36% | | - | | |
| | Fundusze podstawowe (Tier 1) | 1 704 294 | | 410 951 | | |
| | Fundusze uzupełniające (Tier 2) | 459 557 | | 110 811 | | |
| | Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) | 10 228 | | 2 466 | | |
| | Adekwatność kapitałowa* | 30.09.2014 | | 30.09.2013 | | |
| | Łączny współczynnik adekwatności kapitałowej | 12,72% | | - | | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej Tier 1 | 10,28% | | - | | |
| | Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 18 724 766 | | 4 484 437 | | |
| | Kapitał podstawowy Tier 1, CET 1 | 1 924 119 | | 460 812 | | |
| | Kapitał dodatkowy Tier 1 | - | | - | | |
| | Kapitał Tier 2 | 458 130 | | 109 719 | | |
| | | | | | | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 414 266 | 377 714 | 99 099 | 89 440 | |
| | Wynik z tytułu prowizji | 99 319 | 102 510 | 23 759 | 24 274 | |
| | Wynik z działalności bankowej | 636 471 | 608 352 | 152 254 | 144 053 | |
| | Koszty działania (łącznie z amortyzacją) | -419 434 | -410 954 | -100 335 | -97 310 | |
| | Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | -78 030 | -104 837 | -18 666 | -24 825 | |
| | Wynik przed opodatkowaniem | 137 591 | 87 480 | 32 194 | 20 715 | |
| | Wynik po opodatkowaniu | 110 078 | 68 403 | 26 332 | 16 197 | |
| | Wskaźniki | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 31 031 279 | 28 692 926 | | | |
| | Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 3,55 | 2,38 | 0,85 | 0,56 | |
| | Rozwodniony zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 3,55 | 2,38 | 0,85 | 0,56 | |
| | Rachunek przepływów pieniężnych | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | 3 kwartały 2014 | 3 kwartały 2013 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -574 866 | 109 395 | -137 517 | 25 904 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -217 224 | -700 280 | -51 963 | -165 820 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 753 182 | -507 752 | 180 173 | -120 231 | |
| | Przepływy pieniężne brutto razem | -38 908 | -1 098 638 | -9 307 | -260 147 | |
| | Bilans | 30.09.2014 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa razem | 22 258 585 | 19 653 614 | 5 330 759 | 4 739 008 | |
| | Należności od klientów | 17 430 863 | 15 074 082 | 4 174 557 | 3 634 761 | |
| | Zobowiązania wobec banków | 615 070 | 424 273 | 147 305 | 102 303 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 11 554 424 | 11 008 192 | 2 767 195 | 2 654 367 | |
| | Kredyty i pożyczki otrzymane | 7 060 041 | 5 586 978 | 1 690 825 | 1 347 169 | |
| | Kapitały własne | 2 092 703 | 1 756 237 | 501 186 | 423 475 | |
| | Wskaźniki | 30.09.2014 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 31.12.2013 | |
| | Liczba akcji | 33 719 465 | 28 692 926 | | | |
| | Wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,06 | 61,21 | 14,86 | 14,76 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,06 | 61,21 | 14,86 | 14,76 | |
| | Adekwatność kapitałowa
| 31.12.2013 | | 31.12.2013 | | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej | 12,86% | | - | | |
| | Fundusze podstawowe (Tier 1) | 1 615 598 | | 389 564 | | |
| | Fundusze uzupełniające (Tier 2) | 401 378 | | 96 783 | | |
| | Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) | 10 228 | | 2 466 | | |
| | Adekwatność kapitałowa* | 30.09.2014 | | 30.09.2013 | | |
| | Łączny współczynnik adekwatności kapitałowej | 13,00% | | - | | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej Tier 1 | 10,50% | | - | | |
| | Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 18 281 321 | | 4 378 235 | | |
| | Kapitał podstawowy Tier 1, CET 1 | 1 918 990 | | 459 583 | | |
| | Kapitał dodatkowy Tier 1 | - | | - | | |
| | Kapitał Tier 2 | 458 130 | | 109 719 | | |
| | | | | | | |
| | * Kalkulację współczynnika adekwatności kapitałowej na koniec roku 2013 wykonano na podstawie uchwały nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz.Urz.KNF 2/2010 poz.2), *
Kalkulację współczynnika adekwatności kapitałowej na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wykonano, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, przy założeniu odliczenia od funduszy własnych 100% aktywa na podatek odroczony i uwzględnienia w ich wyliczeniu 80% strat na portfelu handlowym. | | | | | |
| | Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2014 roku i porównawcze dane finansowe za trzeci kwartał 2013 roku oraz na koniec roku 2013 przeliczone zostały na EUR wg następujących zasad: • pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz wartość księgową na 1 akcję na koniec trzeciego kwartału 2014 roku przeliczono na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień 30 września 2014 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 1 EUR = 4,1755 PLN; dane porównawcze na koniec roku 2013 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,1472 PLN; • pozycje rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zysk na akcję za trzeci kwartał 2014 roku przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesięcy od stycznia do września 2014 roku, tj. 1 EUR = 4,1803 PLN; dane porównawcze za trzeci kwartał roku 2013 zostały przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesięcy od stycznia do września 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,2231 PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raportkwartalnyskonsolidowany_Q32014.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku
Q3 2014Reportconsolidated_eng.pdf Interim Abbreviated Consolidated Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska SA Group for the Third Quarter 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Frederic Amoudru prezes zarządu
2014-11-07 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

Podziel się opinią

Share
d1o0gjm
d1o0gjm