Trwa ładowanie...
d3y58z6
espi

BOMI - Zwiększenie udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (37/2012)

BOMI - Zwiększenie udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (37/2012)
Share
d3y58z6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała od Supernova IDM Fund S.A. ("Supernova IDM Fund") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539) informację, że wskutek zawarcia w dniu 4 kwietnia 2012 roku transakcji nabycia 1.800.000 akcji BOMI S.A., zmienił się stan posiadania Supernova IDM Fund w ogólnej liczbie głosów w spółce BOMI S.A. Przed ww. zdarzeniem Supernova IDM Fund posiadała 2.409.879 akcji Emitenta reprezentujących 4,77% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 2.409.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,77% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A. Wskutek ww. zdarzenia Supernova IDM Fund posiada obecnie 4.209.879 akcji Emitenta reprezentujących 8,34% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 4.209.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących
8,34% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A. Jednocześnie Supernova IDM Fund poinformowała, iż brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje Emitenta oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-04-10 Marek Romanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6