Trwa ładowanie...
d3vwm9e
espi

BORUTA-ZACHEM - Kandydaci do Rady Nadzorczej spółki ? istotne informacje (17/2014) - EBI

BORUTA-ZACHEM - Kandydaci do Rady Nadzorczej spółki ? istotne informacje (17/2014)
Share
d3vwm9e

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kandydaci do Rady Nadzorczej spółki ? istotne informacje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Boruta-Zachem SA informuje, że w dniu 02 grudnia 2014r. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy odbędzie się głosowanie nad powołaniem do Rady Nadzorczej nowych członków: Nowego Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali rekomendowani przez akcjonariuszy spółki ze względu na wyjątkowo wysokie kwalifikacje zawodowe w dziedzinach ściśle powiązanych z działalnością operacyjną spółki. Pani Katarzyna Kornasiewicz miałaby sprawować funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jako kandydatka mniejszościowych inwestorów finansowych. Wiedzę z zakresu finansów zdobywała na uczelniach w kraju i zagranicą, a jej umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty jak CFA (Charted Financial Analyst) oraz przynależność do takich instytucji jak ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2004 ukończyła studia z zakresu zarządzania i marketingu na warszawskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego. Jest absolwentką prestiżowej London Business School oraz
Oxford Chicago Valuation Programme. Jako jedna z pierwszych Polek uczestniczy w Executive MBA Programme organizowanym przez Chicago Booth School of Business. Pracowała w takich instytucjach jak UniCredit Bank AG w Londynie czy Ernst&Young. Kompetencje Pani Katarzyny Kornasiewicz są szczególnie cenne dla spółki w obszarze pozyskiwania kapitału w kraju i zagranicą. Pan Marcin Łukaszewicz, będący kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, obecnie jako dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiada między innymi za nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z partnerami biznesowymi. Jest również dyrektorem Instytutu Mikrobiologii. Pan Łukaszewicz posiada szerokie doświadczenie w zakresie biotechnologii, ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania projektami naukowymi. Jest autorem ponad 45 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych wydawnictwach zagranicznych. Jego wkład w transfer wiedzy do gospodarki był wielokrotnie doceniany, wyróżniony w czasie takich inicjatyw jak
Vitafood w Genewie, Eureka 2002, Eureka 2006 czy Concurs l?Epine. Ma ogromny wkład w opracowanie i wdrożenie technologii produkcji biosurfaktantów z biomasy rzepakowej. Rolą Pana Marcina Łukaszewicza będzie wspieranie projektów biotechnologicznych, w tym produkcji biosurfaktantów ? flagowego projektu spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwm9e

Podziel się opinią

Share
d3vwm9e
d3vwm9e