Trwa ładowanie...
dflsn45

BORUTA-ZACHEM - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (33/2015) - EBI

BORUTA-ZACHEM - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (33/2015)

Share
dflsn45

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 33 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy pożyczki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boruta Zachem S.A.(Spółka)
informuje, że w dniu 4 września 2015 r. podpisał Aneks nr 2 (Aneks) do zawartej Umowy pożyczki (Umowa), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 24 stycznia 2015 r. o zawarciu aneksu nr 1 Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. Na mocy Aneksu podwyższa się łączną kwotę pożyczki do wysokości 12.850.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostatnia rata w wysokości 5.350.000,00 zł została wypłacona do dnia 3 września 2015r. Na mocy Aneksu postanowiono, że spłata pożyczki nastąpi jednorazowo, do dnia 31 grudnia 2018 r. Brak spłaty pożyczki w określonym terminie stanowić będzie podstawę naliczenia przez pożyczkodawcę odsetek w wysokości ustawowej, do daty spłaty. Spłata pożyczki może nastąpić poprzez wydanie akcji Spółki utworzonych w ramach nowej emisji. Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45