Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

BOŚ SA - Emisja warrantów subskrypcyjnych BOŚ S.A. serii B (58/2014)

BOŚ SA - Emisja warrantów subskrypcyjnych BOŚ S.A. serii B (58/2014)
Share
dxotc0k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów subskrypcyjnych BOŚ S.A. serii B | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?BOŚ S.A.?, ?Bank?) informuje, że na podstawie Uchwały nr 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 września 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Banku emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, podjął w dniu 18 listopada 2014 r. Uchwałę w sprawie wyemitowania 200 000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B i ustalił ?Dzień Oferty? dla warrantów na 28 listopada 2014 r. Warranty subskrypcyjne serii B są emitowane w celu realizacji Uchwały nr 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej, z późniejszymi zmianami. Warranty zostaną zaoferowane członkom Zarządu Banku, członkom Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A., członkom Zarządu BOŚ Eko Profit S.A. oraz wybranym członkom kadry kierowniczej tych spółek, po dokonaniu sprawdzenia spełnienia przez te osoby warunków realizacji programu opcji określonych w Uchwale nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 września 2011 r. Osoby te mogą wykonać prawa z warrantów nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów, przy czym ograniczenie wygasa z końcem ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dane warranty wygasają. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela BOŚ S.A. serii S o wartości nominalnej 10,00
złotych każda po cenie 35,00 złotych każda. Termin wykonania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów serii B upływa z dniem 31 grudnia 2017 r. Treść Uchwały nr 6/2011 NWZ BOŚ S.A. (z późn. zm.) oraz Uchwały nr 8/2011 NWZ BOŚ S.A. została opublikowana w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 23 września 2011 r. oraz nr 43/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żelazna 32
(ulica) (numer)
22 850 87 51 22 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k