Trwa ładowanie...
d3yvidi

Bowim - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki (2/2015)

Bowim - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki (2/2015)

Share
d3yvidi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Bowim? S.A. (?Bowim?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 07 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana w Statucie Spółki przyjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.10.2014 r. Zgodnie z niniejszą uchwałą zmieniony został §18 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: ?Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.? Z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy uchwalone zmiany Statutu weszły w życie. Wobec powyższego Zarząd ?Bowim? S.A. przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu Spółki przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 29.10.2014 r. na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
16.10.2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | statut-28-10-2014.pdf | Jednolity tekst Statutu Spółki "Bowim" S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvidi

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | +48 32 39 29 380 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | firma@bowim.pl | | www.bowim.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2015-01-08 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvidi

Podziel się opinią

Share
d3yvidi
d3yvidi