Trwa ładowanie...
d17qvvr

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o poziomie Ochrony Kapitału (26...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o poziomie Ochrony Kapitału (26/2011)

Share
d17qvvr
WIADOMOŚĆ
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu ( "Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ( "Towarzystwo") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011r Zarząd Towarzystwa działając na podstawie art 15 ust 8 Statutu Funduszu podjął Uchwałę o długości drugiego Okresu Rozliczeniowego, Premii Inwestycyjnej, oczekiwanym przedziale Stopy Udziału oraz Poziomie Ochrony Kapitału w tym okresie Rozliczeniowym.Drugi Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 30 grudnia 2011 r. Ostatni dzień drugiego Okresu Rozliczeniowego jest ostatnim Dniem Giełdowym przypadającym w miesiącu, w którym upływa 30 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego.Poziom Ochrony Kapitału w drugim Okresie Rozliczneiowym wynosii 95 % ( dziewiećdziesiąt pięć procent ) w odniesieniu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu przypadającego w tym Okresie Rozliczeniowym.W załączeniu Uchwała Zarządu Towarzystwa.
Plik Opis
Uchwała_ Zarządu _ KK.pdf Uchwała Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 26 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-12-13
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU
Temat raportu: Informacja o poziomie Ochrony Kapitału
Podstawa prawna PODSTPPRAPORTU98

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d17qvvr

Podziel się opinią

Share
d17qvvr
d17qvvr