Trwa ładowanie...
d1mnbfj

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Korekta rocznego sprawozdania finans ...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Korekta rocznego sprawozdania finansowego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (2/2015)

Share
d1mnbfj
WIADOMOŚĆ
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 ("Fundusz") na podstawie par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 4 marca 2015 r. przekazana zostanie korekta rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014. Korekta dotyczy załącznika "Oświadczenie Depozytariusza". Przekazane w dniu 2 marca 2015 r. roczne sprawozdanie finansowe Funduszu zawierało, jako załącznik, opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zamiast oświadczenia Depozytariusza. Pozostałe dane, zawarte w przekazanym rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, nie ulegają zmianie.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 2 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-03-04
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
Temat raportu: Korekta rocznego sprawozdania finansowego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2
Podstawa prawna

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1mnbfj

Podziel się opinią

Share
d1mnbfj
d1mnbfj