Trwa ładowanie...
d17tljy

BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (9/2015)

BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (9/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BPX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 4 września 2015 roku otrzymał od pani Anny Kowalskiej zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie, następującej treści: ?Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że dnia 31 sierpnia 2015 r. powzięłam wiadomość, iż dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał połącznia spółki BPX S.A. z ?Business Partners eXcellence? sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 20.366.600 zł poprzez emisję akcji połączeniowych serii D w ilości 18.354.000 sztuk i akcji serii E w ilości 1.600.063 sztuk oraz umorzenie 3.150.000 sztuk akcji serii A. W wyniku połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmianie uległ procentowy mój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz udział procentowy w ogólnej jej liczbie głosów. Przed
podwyższeniem kapitału zakładowego posiadałam 266.023 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A., co dawało 7,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 266.023 głosów, które dawały 7,47% udziału w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie posiadam nadal 266.023 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A., co daje 1,31 % udziału w podwyższonym do 20.366.600 zł kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 266.023 głosów, które dają 1,31% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia spółka BPX Inc. Sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej licznie głosów w BPX S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPX S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 28/30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 350 74 55 | | 071 3394055 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | newconnect@bpx.pl | | www.bpx.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-259-13-61 | | 020448682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Anna Saczuk Michał Wierzbowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy