Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

BRE - Otwarcie postępowań likwidacyjnych spółek zależnych od BRE Leasing Sp. z o.o. (34/2011)

BRE - Otwarcie postępowań likwidacyjnych spółek zależnych od BRE Leasing Sp. z o.o. (34/2011)
Share
dupy9wg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowań likwidacyjnych spółek zależnych od BRE Leasing Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bre Bank SA ("Bank") - zgodnie z informacją otrzymaną od spółki BRE Leasing Sp. z o.o. (podmiotu pośrednio zależnego od Banku) - podaje do wiadomości, iż w dniu 14 czerwca 2011 r.: 1.Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BRELINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BRELINVEST Sp. z o.o. Na likwidatora spółki został powołany dotychczasowy członek Zarządu Pan Veit Martin. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-AG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu pośrednio zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-AG Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony
do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-APEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-APEX Sp. z o.o Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-BAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-BAT Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego. 5. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-ESTATE Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-FORCA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-FORCA Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 7. Nadzwyczajne zgromadzenie
wspólników spółki BREL-HAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-HAN Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 8. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-MAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-MAR Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 9. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL PROPERTY MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL PROPERTY MANAGEMENT Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 10. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki BREL-STAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od BRE Leasing Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji spółki BREL-STAR Sp. z o.o. Na likwidatorów spółki zostali powołani dotychczasowi członkowie Zarządu: Pan Veit Martin i Pani Agnieszka Kaczyńska. Wniosek w sprawie otwarcia likwidacji zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg