Trwa ładowanie...
d1lk4ml

BRE - Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2012 (6/2012)

BRE - Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2012 (6/2012)

Share
d1lk4ml
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BRE
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2012: RAPORTY KWARTALNE IV kwartał 2011 r. - 8 lutego 2012 r. I kwartał 2012 r. - 8 maja 2012 r. III kwartał 2012 r. - 30 października 2012 r. IV kwartał 2012 r. - 8 lutego 2013 r. RAPORT ROCZNY za 2011 r. ? 2 marca 2012 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za 2011 r. - 2 marca 2012 r. RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY za I półrocze 2012 r. z załączonym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym ? 2 sierpnia 2012 r. RAPORT ROCZNY za 2012 r. ? 1 marca 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za 2012 r. - 1 marca 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Dates of publishing the periodic reports for 2012 The Management Board of BRE Bank SA announces the dates of publishing the periodic reports for 2012: QUARTELY REPORTS Quartely Report Q4 2011 - February 8, 2012 Quartely Report Q1 2012 - May 8, 2012 Quartely Report Q3 2012 - October 30, 2012 Quartely Report Q4 2012 - February 8, 2013 Yearly Financial Report of BRE Bank for 2011 - March 2, 2012. Yearly Consolidated Financial Report of BRE Bank Group for 2011 – March 2, 2012. Consolidated Financial Report for the first half of 2012 including Concise Financial Report of BRE Bank for the first half of 2012 - August 2, 2012. Yearly Financial Report of BRE Bank for 2012 - March 1, 2013. Yearly Consolidated Financial Report of BRE Bank Group for 2012 – March 1, 2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

Podziel się opinią

Share
d1lk4ml
d1lk4ml