Trwa ładowanie...
holderName
holderName
espi

BROAD GATE - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (35/2014) - EBI

BROAD GATE - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (35/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
holderName

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż przekazanie raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku, dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 roku (z dnia 7 listopada 2014 na dzień 14 listopada 2014 r.), nastąpiło z naruszeniem obowiązku informacyjnego określonego w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed datą przekazania określoną w Harmonogramie przekazywania raportów okresowych. Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 rok wynika z opóźniania przekazania pełnej dokumentacji księgowej niezbędnej do przeprowadzenia konsolidacji. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek
notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Alec Fesenko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

holderName

Podziel się opinią

Share
holderName
holderName