Trwa ładowanie...
d2fzeqh

BROAD GATE - Korekta raportu EBI nr 16/2015 - Podpisanie znaczącej umowy (17/2015) - EBI

BROAD GATE - Korekta raportu EBI nr 16/2015 - Podpisanie znaczącej umowy (17/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu EBI nr 16/2015 - Podpisanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż raport EBI nr 16/2015 dotyczący zawarcia znaczącej umowy został niepoprawnie sformułowany. W celu przedstawienia pełnego stanu faktycznego poniżej Zarząd Emitenta przedstawia wyjaśnienia oraz poprawną treść raportu. Stan faktyczny: Emitent raportem EBI nr 9/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku poinformował, iż Advag OOO (?Spółka zależna?) podpisał umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo) z siedzibą w Kaliningradzie na terytorium Rosji na dostawę 11.000 ton wysoko oleinowego oleju rzepakowego. Następnie Emitent w dniu 27 sierpnia 2015 roku poinformował, iż Spółka zależna podpisała w dniu 26 sierpnia 2015 roku kolejną umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo), na podstawie której zbyła 13.000 ton wysoko oleinowego rzepaku. Wartość umowy oszacowano na kwotę ponad 4.000.000 dolarów. Wyjaśnienia: Emitent wyjaśnia, iż umowa z dnia 26 sierpnia 2015 roku nie stanowi samodzielnej
umowy, lecz jest aneksem do umowy, o zawarciu której Emitent informował raportem EBI nr 9/2015 w dniu 11 czerwca 2015 roku. W wyniku zawarcia wskazanego powyżej aneksu podwyższona została ilość sprzedawanego oleju rzepakowego z 11.000 na 13.000 ton. Zmianie uległa też wartość kontraktu, która została podwyższona z kwoty 3.747.000 EUR na kwotę 4.477.000 euro. Prawidłowa treść raportu: Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328 ("Spółka") podpisała aneks do umowy z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo), o zawarciu której Emitent informował raportem EBI nr 9/2015 w dniu 11 czerwca 2015 roku. W wyniku podpisania aneksu podwyższono dotychczasową ilość dostaw wysoko oleinowego oleju rzepaku z 11.000 ton na 15.000 ton oraz zmieniono wartość kontraktu, która po podpisaniu aneksu wynosi ponad 4.477.000 euro. Wskazana
powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Alec Fesenko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh