Trwa ładowanie...
dk4tbqn

BROWAR GONTYNIEC S.A. - : Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (9/2015)

BROWAR GONTYNIEC S.A. - : Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (9/2015)

Share
dk4tbqn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | : Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2015 r.: 1.zawiadomienia Pana Andrzeja Szwarca o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce oraz 2.zawiadomień Pana Jacka Siwka o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce. 1. Stosownie do zawiadomienia, Pan Andrzej Szwarc w dniu 13.02.2015 r. nabył akcje spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce w związku z czym osiągnął udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce przekraczający poziom 25% ogólnej liczby głosów. Transakcje, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, zostały dokonane na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych w dniu 13 lutego 2015 r. poza zorganizowanym systemem obrotu i obejmowały: 1/ nabycie 231.000 akcji obecnie notowanych na New Connect 2/ nabycie 3.325.354 akcji nowej emisji (serii D1) 3/ sprzedaż 1.855.189 akcji nowej emisji (serii D1) Z zawiadomieniu wskazano, że przed przeprowadzeniem transakcji, o
której mowa w niniejszym zawiadomieniu, Pan Andrzej Szwarc posiadał 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji Spółki. Inne podmioty powiązane z Panem Andrzejem Szwarcem nie posiadały akcji Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, Pan Andrzej Szwarc posiada 1.713.165 szt. akcji Spółki, stanowiących 27,69% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.713.165 głosów, stanowiących 27,69% ogólnej liczby głosów. W zawiadomieniu wskazano, że w związku z przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Pan Andrzej Szwarc poinformował, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Emitenta. Dodatkowo wskazano, że po zapisaniu wszystkich akcji na rachunku maklerskim zostaną one objęte blokadą sprzedaży do 31.12.2016 r. Ponadto poinformowano, w związku z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, że brak jest podmiotów zależnych od Pana Andrzeja Szwarca posiadających akcje Spółki oraz, że brak jest
osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały mnie prawo do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. 2. Stosowanie do zawiadomienia, Pan Jacek Siwek nabył w dniu 13 lutego 2015 r. akcje spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce, w związku z czym osiągnął udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce przekraczający poziom 25% ogólnej liczby głosów. Transakcja, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu, została dokonana na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 13 lutego 2015 r. poza zorganizowanym systemem obrotu, dotyczyła łącznie 1.701.165 akcji i obejmowała: 1/ nabycie 602.976 akcji obecnie notowanych na NewConnect 2/ nabycie 1.098.189 akcji nowej emisji (serii D1) W zawiadomieniu wskazano, że przed przeprowadzeniem transakcji, o której mowa w zawiadomieniu, osoba blisko z Panem Jackiem Siwkiem związana posiadała 16.000 akcji spółki. Po przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu, Pan Jacek Siwek posiada łącznie
1.701.165 sztuk akcji Spółki, stanowiących 27,49% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.701.165 głosów, stanowiących 27,49% ogólnej liczby głosów. Równocześnie osoba blisko związana posiada 16.000 akcji stanowiących 0,26% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16.000 głosów, stanowiących 0,26% ogólnej liczby głosów. W zawiadomieniu wskazano, że w związku z przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Pan Jacek Siwek poinformował, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Emitenta. Dodatkowo wskazano, że po zapisaniu wszystkich akcji na rachunku maklerskim zostaną one objęte blokadą sprzedaży do 31.12.2016 r. Ponadto poinformowano, w związku z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, że brak jest podmiotów zależnych od Pana Andrzeja Szwarca posiadających akcje Spółki oraz, że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały mnie prawo do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu
Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-800 | | Kamionka | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kamionka | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 67 350 53 82 | | +48 67 345 03 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 764-263-40-46 | | 301363600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-14 Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

Podziel się opinią

Share
dk4tbqn
dk4tbqn