Trwa ładowanie...
d1tighl

BROWAR GONTYNIEC - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (8/2015) - EBI

BROWAR GONTYNIEC - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (8/2015)

Share
d1tighl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 r. nastąpiły opisane poniżej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 13 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podjęło Uchwały o powołaniu Pani Joanny Klimczyk (Uchwała nr 4 z 13.02.2015 r.), Pani Beaty Szwarc (Uchwała nr 5 z 13.02.2015 r.) i Pana Krzysztofa Szwarc (Uchwała nr 3 z 13.02.2015 r.) do składu Radu Nadzorczej. Ponadto na podstawie uprawnienia wskazanego w statucie Spółki, tj. w trybie § 14.2 litera (a) Akcjonariusz Emitenta Black Lion Fund S. A. złożył spółce w dniu 13 lutego 2015 r. oświadczenie, na podstawie którego powołał Pana Andrzeja Szwarca i Pana Jacka Siwka na członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od dnia 14.02.2015 r. W
związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: - Pan Andrzej Szwarc ? Członek Rady Nadzorczej; - Pan Jacek Siwek ? Członek Rady Nadzorczej; - Pani Joanna Klimczyk ? Członek Rady Nadzorczej; - Pani Beata Szwarc ? Członek Rady Nadzorczej; - Pan Krzysztof Szwarc ? Członek Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Emitenta, niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych do pełnienia funkcji w dniu 13 lutego 2015 r. Andrzej Szwarc ? Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Szwarc jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończył ponadto studia Concordia University w Montrealu oraz INSEAD-Fontainebleau. Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest aktywnym inwestorem. Doświadczenie zawodowe: - 1984 - 1989 - pracownik CHZ AGROS (Dział Kakao), - 1989 - 2009 pracuje w firmach których jest współzałożycielem, - 1989 - 1991 PEPS Sp. z o.o.(handel ziarnem
kakaowym), - 1991 - 1995 dyrektor handlowy Distribution & Merchandising Services Sp z oo, (DMS); firma wprowadzała na rynek polski firmy: Masterfoods, Knorr, Tchibo, Nestle , dystrybutor wielu marek spożywczych. - w okresie od 1992 do 1994 oddelegowany do pracy w TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. (p.o. Dyrektor Handlowy), - 1994-1997 ABCO Sp. z o.o. (później McLane Polska Sp. z o.o., od 2008 w grupie Eurocash) ? Dyrektor Generalny, sprzedaż hurtowa towarów spożywczych, - od 1997 do 1998 Costcutter Grupa Detalistów SA - Dyrektor Generalny, - od 1998 do 1999 FARMFOOD SA (obecnie Sokołów SA) - vce Prezes zarządu ds. Handlu i Marketingu (akcjonariusz spółki), - od 1999 ? 2009 Product Promotion Sp. z o.o. - specjalista ds. rynków terminowych, dyrektor finansowy; handel ziarnem kakaowym i kawowym. Udział w radach nadzorczych: - 2002 - 2009 członek Rady Nadzorczej WAWEL SA (akcjonariusz spółki), - 2006 - 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona SA (akcjonariusz spółki), - 2014 - obecnie, członek Rady
Nadzorczej IMPACT Clean Power Technology SA (akcjonariusz spółki), - 2014 - obecnie członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp z o.o. (udziałowiec spółki), - 2012 - obecnie, członek Rady Fundacji ?Oswoić Świat?; Misją Fundacji ?Oswoić Świat? jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom; wypracowanie systemowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Andrzej Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Szwarc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany. Jacek Siwek ? Członek Rady Nadzorczej Jacek Siwek, z wykształcenia
ekonomista, absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Bezpośrednio po studiach, w 1989 roku podjął prace w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Agros, a następnie w holenderskiej firmie dystrybucyjnej DMS. Od 1991 do 2010 roku związany z British American Tobacco, w której to firmie pełnił funkcję Prezesa British American Tobacco Polska S.A. oraz funkcje kierownicze w oddziałach koncernu w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii. W tym okresie pełnił również funkcję członka regionalnego zarządu firmy, oraz zasiadał w audit committee BAT Polska S.A. i w komitetach regionalnych. W różnych okresach zasiadał również w zarządzie Konfederacji Producentów Papierosów UE, był członkiem londyńskiego Chatham House i Wiceprezesem Brytyjskiej Izby Handlowej w Belgii. Posiada znaczne doświadczenie inwestycyjne i restrukturyzacyjne na dużą skale w Polsce i za granica, nabyte zarówno ze względu na działalność w ramach British American Tobacco, jak i własną
działalność inwestycyjna, w tym w Polsce w charakterze znaczącego i aktywnego inwestora w przeszłości w spółce Rolimpex Nasiona S.A., obecnie w spółkach IMPACT Clean Power Technology S.A. i Eutherm Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Siwek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Siwek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany. Joanna Klimczyk ? Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Klimczyk jest absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność nauczycielska. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w
Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego ?Andragog? w Opolu. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Joanna Klimczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Joanna Klimczyk nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karana. Beata Szwarc ? Członek Rady Nadzorczej Lekarz stomatolog. Partner Klinki SMILE MAKERS Beata Szwarc, Paweł Cichosz Praktyka Stomatologiczna Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie. . Od 15 lat samodzielnie inwestuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Beata Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Beata Szwarc nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karana. Krzysztof Szwarc ? Członek Rady Nadzorczej Od 2007 r. na emeryturze. W przeszłości pełnił funkcje: - Dyrektor Naczelny CHZ IMPEXMETAL - Prezesa Zarządu BRE Bank S.A. (1986-1998) - Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Bank S.A. (1998-2007) Uczestnictwo w spółkach kapitałowych: - akcjonariusz Rolimpex Nasiona S.A .(do 2013 roku), - akcjonariusz IMPACT Clean Power Technology S.A. (obecnie), - akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp. z o. o. (obecnie). Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie jest jej aktywnym inwestorem. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Krzysztof Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak
również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Szwarc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

Podziel się opinią

Share
d1tighl
d1tighl