Trwa ładowanie...
d3uln1a

BS LIMANOWA - Wyrażenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie do kapitału Tier 2 ... - EBI

BS LIMANOWA - Wyrażenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie do kapitału Tier 2 Banku środków z emisji obligacji Serii BSL0525 (5/2015)

Share
d3uln1a
CATALYST
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyrażenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie do kapitału Tier 2 Banku środków z emisji obligacji Serii BSL0525
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 11.08.2015 znak DBS/DBS_W3/7105/1/60/8/2015, wyraziła zgodę na zaliczenie do kapitału Tier 2 Banku, środków pieniężnych w kwocie 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) pozyskanych z emisji 5 000 szt. obligacji na okaziciela serii BSL0525 o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na okres 10 lat zgodnie z ?Warunkami emisji obligacji na okaziciela serii BSL0525 emitowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej? przyjętymi na mocy uchwały Zarządu Banku nr 7/04/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3uln1a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Dudek Prezes
Tadeusz Wątroba Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3uln1a

Podziel się opinią

Share
d3uln1a
d3uln1a