Trwa ładowanie...
d3wt2k3
espi
15-03-2013 13:01

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 13 marca 2013 r. (14/2013)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 13 marca 2013 r. (14/2013)

d3wt2k3
d3wt2k3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | kor | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 13 marca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w treści raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczącego informacji o transakcjach na akcjach BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta omyłkowo wskazano w tytule i w treści raportu informację jedynie o transakcjach nabycia akcji Spółki, gdy tymczasem z treści załączonego zestawienia wynika, że podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Panem Rafałem Abratańskim, to jest Dom Maklerski IDM S.A. dokonywał zarówno transakcji nabycia jak i zbycia akcji Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 14/2013, który powinien być zatytułowany "Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej, będący jednocześnie animatorem emitenta" oraz którego prawidłowa treść powinna być następująca: Zarząd BSC DRUKARNIA
OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach kupna i sprzedaży akcji Spółki, zawartych przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna, będący podmiotem blisko związanym z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panem Rafałem Abratańskim, w którym wspomniany Członek Rady Nadzorczej Spółki pełni funkcję Członka Zarządu i będący jednocześnie animatorem Spółki. Akcje Spółki były nabywane i zbywane przez wspomniany podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna) na GPW w transakcjach na rynku notowań ciągłych. Zestawienie transakcji nabycia i zbycia akcji, otrzymane w ramach zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013.03.13RB14Załącznik.pdf | zestawienie transakcji zawartych od 04.03.2013 do 08.03.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wt2k3

| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wt2k3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3wt2k3