Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (3/2012)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (3/2012)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), działając na podstawie §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.: - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku ? 15 maja 2012 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2012 roku - 31 sierpnia 2012 r. 3. Raporty roczne: - Raport roczny Spółki za 2011 r. ? 20 marca 2012 r. - Skonsolidowany
raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2011 r. ? 20 marca 2012 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 83 ust.1 Spółka nie będzie publikować odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Zarząd informuje ponadto, że zgodnie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Zgodnie natomiast z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2011; zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu
kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego 2012. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48618676061 | | +48618676066 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi