Trwa ładowanie...
d2wzbqs
d2wzbqs
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (1...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (15/2011)
Share
d2wzbqs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym przedstawia poniżej wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2010 (w okresie objętym roczną informacją okresową). Jednocześnie Zarząd informuje, że pełna treść informacji dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.bsc-packaging.com/) w zakładce "relacje inwestorskie". Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2010: - 1/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. - Przystąpienie do systemu ESPI - 2/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. - Dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW - 3/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A. - 4/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. - Rejestracja akcji i praw do akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 5/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. - Wprowadzenie
do obrotu giełdowego na GPW praw do akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48 61 867 60 61 +48 61 861 60 66
(telefon) (fax)
relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzbqs

Podziel się opinią

Share
d2wzbqs
d2wzbqs