Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

BUDIMEX - Budynek biurowo?usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu?nowy kontrakt Budimeksu SA (...

BUDIMEX - Budynek biurowo?usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu?nowy kontrakt Budimeksu SA (26/2011)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budynek biurowo?usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu?nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/26/11Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. po otrzymaniu stosownych dokumentów, powziął informację o podpisaniu w dniu 1 kwietnia br. z 2Build Sp. z o.o. umowy na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Grunwaldzkiej nr 182-196 w Poznaniu wraz z niezbędną infrastrukturą.Wartość kontraktu: 73 600 000,00 zł nettoTermin rozpoczęcia: nie później niż do dnia 10 kwietnia 2011r.Termin zakończenia: nie później niż do dnia 31 października 2012r.Okres gwarancji:?10 lat na pokrycie dachu, ślusarkę aluminiową i jej szklenie, okładzinę elewacyjną, konstrukcję stalową iżelbetową, drogi i chodniki;?3 lata na pozostałe elementy obiektu i infrastrukturyTermin płatności: 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.Gwarancja bankowa: 5% wartości brutto kontraktuKary umowne płacone przez wykonawcę:?0,2% wartości kontraktu brutto za zwłokę w zakończeniu realizacji projektu w za każdy dzień zwłoki?15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
zależnych odwykonawcyKary umowne płacone przez zamawiającego:?15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych odzamawiającegoStrony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.pl budimex.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v