Trwa ładowanie...
d2v8619

BUDIMEX - Kontynuacja budowy autostrady A4 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (...

BUDIMEX - Kontynuacja budowy autostrady A4 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (1/2013)

Share
d2v8619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kontynuacja budowy autostrady A4 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 02 stycznia 2013 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu SA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód ? węzeł Rzeszów Centralny". Wartość oferty: 149 569 172,93 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy Termin zakończenia robót: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji umowy wlicza się również okresy zimowe. Okres gwarancji: 10 lat Warunki finansowe: Płatność: 49 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto umowy Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% wartości brutto umowy Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 15% wartości brutto umowy z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn zależnych od zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619