Trwa ładowanie...
d1s4jmg

BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce ...

BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce (6/2015)

Share
d1s4jmg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/06/2015 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2015 r. otrzymał informację od CaixaBank, SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku. Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Bank może wystawiać gwarancje bankowego na zlecenie Budimex SA z kwoty 100.000.000,- PLN (słownie złotych: sto milionów) do kwoty 121.000.000,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden milionów). Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

Podziel się opinią

Share
d1s4jmg
d1s4jmg