Trwa ładowanie...
ddf1421
ddf1421
espi

BUMECH S.A. - Transakcje animatora na akcjach spółki (58/2012)

BUMECH S.A. - Transakcje animatora na akcjach spółki (58/2012)
Share
ddf1421
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Transakcje animatora na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 08.08.2012 roku Spółka otrzymała w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. Pan Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. (IDM) w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej BUMECH S.A, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez IDM w ramach pełnienia funkcji animatora dla Emitenta, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 30 lipca ? 3 sierpnia 2012 roku. Zestawienie danych dotyczących przedmiotowych transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Załączniki
Plik Opis
58_zestawienie transakcji .pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2012-08-08 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddf1421

Podziel się opinią

Share
ddf1421
ddf1421