Trwa ładowanie...
d2ize7w
espi

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (103/2012)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (103/2012)

Share
d2ize7w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27.11.2012 roku między Emitentem, a Łęczyńskim PRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej (dalej: PRG) została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży, której przedmiotem jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży lub leasingu kombajnu chodnikowego w wersji zmodernizowanej po odbudowie, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w ofercie złożonej PRG. Dostawa kombajnu na podstawie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie do 28.02.2013, jeśli umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 31.12.2012 roku Strony uzgodniły cenę kombajnu, o którym mowa powyżej na kwotę 6.950.000,00 zł netto. Wartość ta przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełnia tym samym kryterium uznania umowy za znaczącą. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, a jej warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ize7w

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2012-11-28 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ize7w

Podziel się opinią

Share
d2ize7w
d2ize7w