Trwa ładowanie...
d4buniu
espi

BYTOM - Rejestracja akcji serii N w Krajowym Rejestrze Sądowym (14/2011)

BYTOM - Rejestracja akcji serii N w Krajowym Rejestrze Sądowym (14/2011)
Share
d4buniu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Rejestracja akcji serii N w Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 24.02.2011 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.02.2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000.000 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii N.Wobec powyższego aktualnie kapitał zakładowy Bytom S.A. wynosi 70.610.000 zł i dzieli się na 70.610.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 70.610.000 głosów i jest równa liczbie wyemitowanych akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-02-25 Artur Morawiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4buniu

Podziel się opinią

Share
d4buniu
d4buniu