Trwa ładowanie...
d11alh4

BYTOM - : Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Bytom S.A. do publicznej wiado ...

BYTOM - : Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Bytom S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku (3/2015)

Share
d11alh4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | : Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Bytom S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych, przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2014. Oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. prof. Życzkowskiego 19. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej Bytom S.A.: www.ri.bytom.com.pl RAPORTY BIEŻĄCE: Nr raportu Data przekazania Temat Raport bieżący 1 / 2014 2 stycznia 2014 Zmiana stanu posiadania akcji Raport bieżący 2 / 2014 3 stycznia 2014 Zmiana stanu posiadania akcji Raport bieżący 3 / 2014 9 stycznia 2014 Zmiana stanu posiadania akcji Raport bieżący 4 / 2014 9 stycznia 2014 Zmiana stanu posiadania akcji Raport bieżący 5 / 2014 9 stycznia 2014 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Bytom S.A. do publicznej wiadomości w 2013 roku Raport bieżący 6 / 2014 10 stycznia 2014 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości Raport bieżący 7 / 2014 13 stycznia 2014
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Raport bieżący 8 / 2014 18 stycznia 2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Raport bieżący 9 / 2014 23 stycznia 2014 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 stycznia 2014 r. Raport bieżący 10 / 2014 29 stycznia 2014 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZ Raport bieżący 11 / 2014 5 lutego 2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A. Raport bieżący 12 / 2014 3 marca 2014 Zawarcie umowy limitu wierzytelności Raport bieżący 13 / 2014 20 marca 2014 Zmiany w składzie Zarządu BYTOM S.A. Raport bieżący 14 / 2014 31 marca 2014 Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący 15 / 2014 4 kwietnia 2014 Informacja o raportach z kwartalnej sprzedaży i marży BYTOM S.A. Raport bieżący 16 / 2014 4 kwietnia 2014 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału, zmiana Statutu Spółki, zmiana adresu
Spółki Raport bieżący 17 / 2014 4 kwietnia 2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2014 r. Raport bieżący 18 / 2014 28 kwietnia 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Raport bieżący 19 / 2014 28 kwietnia 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Raport bieżący 20 / 2014 28 kwietnia 2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Raport bieżący 21 / 2014 15 maja 2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący 22 / 2014 21 maja 2014 Korekta raportu bieżącego 21/2014 ? sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 Raport bieżący 23 / 2014 22 maja 2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki w 2014 roku Raport bieżący 24 / 2014 12 czerwca 2014 Zarząd Bytom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2014 r.
Raport bieżący 25 / 2014 12 czerwca 2014 Skład Rady Nadzorczej BYTOM S.A. nowej kadencji Raport bieżący 26 / 2014 12 czerwca 2014 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Raport bieżący 27 / 2014 12 czerwca 2014 Powołanie Prezesa Zarządu BYTOM S.A. na nową kadencję Raport bieżący 28/2014 18 czerwca 2014 Powołanie Wiceprezesa Zarządu BYTOM S.A. na nową kadencję Raport bieżący 29/2014 18 czerwca 2014 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Raport bieżący 30/2014 27 czerwca 2014 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej Raport bieżący 31/2014 4 lipca 2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2014 r. Raport bieżący 32/2014 25 lipca 2014 Zmiana stanu posiadania akcji Raport bieżący 33/2014 14 sierpnia 2014 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności Raport bieżący 34/2014 14 sierpnia 2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2014. Raport bieżący: 35/2014 1 września 2014 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej Raport
bieżący: 36/2014 6 października 2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za III kwartał 2014 r. Raport bieżący: 36/2014 6 października 2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za III kwartał 2014 r. Raport bieżący: 37/2014 9 października 2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku. Raport bieżący: 38/2014 6 listopada 2014 Zmiana zasad i terminów publikacji informacji o raportach ze sprzedaży i marży BYTOM S.A. Raport bieżący 39/2014 7 listopada 2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za październik 2014 r. Raport bieżący 40/2014 27 listopada 2014 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej. Raport bieżący 41/2014 3 grudnia 2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za listopad 2014 r. Raport bieżący: 42/2014 5 grudnia 2014 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny. Raport bieżący: 43/2014 11 grudnia 2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Raport bieżący:
44/2014 16 grudnia 2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. RAPORTY OKRESOWE: Data przekazania Temat 1/ 2014-03-20 Raport jednostkowy roczny R 2013 2/ 2014-05-15 Jednostkowy raport kwartalny Q 1/2014 5/ 2014-08-21 Jednostkowy raport półroczny P 2014 6/ 2014-11-14 Jednostkowy raport kwartalny Q 3/2014 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11alh4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BYTOM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BYTOM | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 - 864 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Życzkowskiego | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 64 67 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@bytom.com.pl | | www.bytom.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 626-000-31-74 | | 003550818 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2015-01-08 Ilona Hencel Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11alh4

Podziel się opinią

Share
d11alh4
d11alh4