Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

BYTOM - Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz aneksu do umowy na factoring odwrotny ...

BYTOM - Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz aneksu do umowy na factoring odwrotny (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz aneksu do umowy na factoring odwrotny | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż zawarł dnia 5 maja 2015 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do Umowy Limitu Wierzytelności, w wyniku którego podniesiono limit umowy do wysokości 4.000.000 zł. W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, linii na akredytywy oraz linii na gwarancje do kwoty 4.000.000 zł, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 4.000.000 zł. Ponadto Spółka podpisała w dniu 5 maja 2015 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy faktoringu odwrotnego (odwrotny wykup wierzytelności) zwiększający kwotę dostępnego limitu do wysokości 1.250.000 EUR. Limit ten ma na celu optymalizację kosztów zakupu tkanin i produktów przez Spółkę. Zabezpieczeniem udzielonego Spółce limitu kredytowego są: zastaw rejestrowy na towarach oraz cesje wierzytelności. Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają
od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR. Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę: Kwota umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Życzkowskiego 19
(ulica) (numer)
12 64 67 800
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2015-05-05 Ilona Hencel Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y