Trwa ładowanie...
d1zsawj
espi

C&C ENERGY SA - Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawar...

C&C ENERGY SA - Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawarcia umowy oraz określenia drugiej strony umowy. Dalsza treść raportu bez zmian. (14/2011)
Share
d1zsawj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta/uzupełnienie RB 14/2011 z dnia 2011-05-13. Powód korekty: Brak daty zawarcia umowy oraz określenia drugiej strony umowy. Dalsza treść raportu bez zmian. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje do publicznej wiadomości, uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 o następujące dane. Dnia 10 maja, 2011r. zostały zawarte umowy kupna-sprzedaży prawa własności nieruchomości za cenę 47.112.000,00 PLN, której stroną sprzedającą jest firma Texass Ranch Company ? Wizja P.S. Spółka z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Koszewku nr 13, gmina Stargard Szczeciński, a stroną kupującą Clean&Carbon Energy S.A. z Warszawy oraz umowę kupna - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na kwotę
4.551.000,00 PLN której stroną sprzedającą jest przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu "EL-CORN" Sp. z o. o. z siedzibą w Koszewku nr 13, gmina Stargard Szczeciński, a stroną kupującą Clean&Carbon Energy S.A. z Warszawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-674 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marynarska 21
(ulica) (numer)
22 640 08 20 22 640 08 23
(telefon) (fax)
www.ccenergy.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)
d1zsawj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu
2011-05-23 Tomasz Szamlewski Wiceprezez Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zsawj

Podziel się opinią

Share
d1zsawj
d1zsawj