Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (114/2010)

CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (114/2010)
Share
d28ouvv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 114 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.12.2010 r. Spółka została powiadomiona przez Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 1.217.000 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 30 grudnia 2010 roku w wyniku transakcji zawartej na rynku giełdowym. Cena transakcyjna wyniosła 0,37 złotych za każdą akcję.Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 22.877.844 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., tj. 13,84% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 24.094.844 akcji, które stanowią 14,57% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Ujazdowskie 6A
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
centrala@ibsystem.com.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv