Trwa ładowanie...
d2msqk4
d2msqk4
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Podniesienie kapitału spółki zależnej CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED ...

CALATRAVA CAPITAL SA - Podniesienie kapitału spółki zależnej CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED (30/2011)
Share
d2msqk4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Podniesienie kapitału spółki zależnej CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, że w dniu 23 maja 2011 roku, Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające dokonanie podniesienia kapitału w spółce CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED z dniem 17 maja 2011 roku. Kapitał został objęty przez Calatrava Capital S.A. i pokryty aportem w postaci 3.988.200 akcji spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nabycia 13.006.269,00 PLN, które stanowią 51% kapitału i głosów na Walnym Zgromadzeniu IMAGIS S.A. Calatrava Capital S.A. posiada 100% udziałów spółki CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) LIMITED. O utworzeniu spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku. Aktywa zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5.1 ust. 1 RMF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Ujazdowskie 6A
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
centrala@ibsystem.com.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msqk4

Podziel się opinią

Share
d2msqk4
d2msqk4