Trwa ładowanie...
d2fzeqh

CAM MEDIA S.A. - Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku (36/2015)

CAM MEDIA S.A. - Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku (36/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 133), informuje, iż opublikowany w dniu wczorajszym ?Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku? wymaga korekty. W wyniku pomyłki do raportu okresowego nie został dołączony ?Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015? oraz ?Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CAM Media w Warszawie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015.? W związku z powyższym Zarząd CAM Media S.A w załączeniu przekazuje do
publicznej wiadomości ?Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015? oraz ?Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CAM Media w Warszawie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015.? W dniu dzisiejszym Emitent opublikuje skorygowany ?Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport z przegladu jedn. Cam Media 30.06.2015.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 | | | | | | | | | |
| | Raport z przeglądu skons. GK Cam Media 30.06.2015.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CAM Media w Warszawie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-09-01 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski
2015-09-01 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh