Trwa ładowanie...
d1hmow6
espi

CAM MEDIA S.A. - Korekta raportu rocznego za 2011 rok (9/2012)

CAM MEDIA S.A. - Korekta raportu rocznego za 2011 rok (9/2012)
Share
d1hmow6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu rocznego za 2011 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny za 2011 rok, w którym korekcie poddane zostały "Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego", "Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego" oraz "Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego". Zgodnie z treścią pisma Biegłego Rewidenta z dnia 10 kwietnia 2012 roku (w załączeniu) zmiany we wskazanych wyżej dokumentach polegają na: 1) Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Korekcie pomyłki pisarskiej w wartości kapitału własnego (strona 4 punkt II 6) Jest: Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 728 450 złotych i dzielił się na 7 284 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na dzień bilansowy wartość kapitału własnego wynosiła 32 163 586,57 złotych. Powinno być: Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 728 450 złotych i dzielił się na 7 284 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na
dzień bilansowy wartość kapitału własnego wynosiła 31 211 666,14 złotych. 2) Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Korekcie pomyłki pisarskiej w numerze ewidencyjnym biegłego Jest: Ewa Kornalewicz Biegły Rewident Nr 2581 Powinno być: Ewa Kornalewicz Biegły Rewident Nr 11194 3) Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego A. Korekcie pomyłki pisarskiej w nazwie jednostki dominującej (strona 5 punkt 7). Jest: Jednostka dominująca Biegły rewident AdInnovation Sp. z o.o. firmy Ewa Kornalewicz, Rodzaj opinii: bez zastrzeżeń i uwag Powinno być: Jednostka dominująca Biegły rewident CAM Media S.A. Ewa Kornalewicz, Rodzaj opinii: bez zastrzeżeń i uwag B. Korekcie pomyłki pisarskiej w nazwie jednostki zależnej (strona 5 punkt 7). Jest: Jednostka zależna Biegły rewident AdInnovation Sp. z o.o. firmy Nie podlega badaniu Rodzaj opinii: nie podlega badaniu Powinno być: Jednostka zależna Biegły rewident AdInnovation Sp. z o.o. Nie podlega badaniu Rodzaj opinii: nie podlega badaniu | | | |
| | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | pismo przewodnie do korekty.pdf | PISMO PRZEWODNIE DO KOREKTY | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d1hmow6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-04-10 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-04-10 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmow6

Podziel się opinią

Share
d1hmow6
d1hmow6