Trwa ładowanie...
d4et00c

CAM MEDIA S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej. (34/2015)

CAM MEDIA S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej. (34/2015)

Share
d4et00c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Odwołanie osoby nadzorującej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 w związku z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 roku podjęło uchwałę nr 20/15, na mocy której odwołało Pana Jerzego Drozdowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, z zajmowanego stanowiska.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-09-01 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski
2015-09-01 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c