Trwa ładowanie...
dgy52nh
espi

CAM MEDIA S.A. - Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zaw...

CAM MEDIA S.A. - Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową (1/2013)

Share
dgy52nh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) ("Rozporządzenie") Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż zamiarem CAM Media S.A. jest przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, obejmującą, informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia, sporządzone zgodnie z MSR.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgy52nh

| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2013-01-17 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2013-01-17 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgy52nh

Podziel się opinią

Share
dgy52nh
dgy52nh