Trwa ładowanie...
d1mn5h4

CAM MEDIA S.A. - Powołanie osób nadzorujących (10/2015)

CAM MEDIA S.A. - Powołanie osób nadzorujących (10/2015)

Share
d1mn5h4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. w dniu 11 marca 2015 roku powołało do Rady Nadzorczej III kadencji: Joannę Braulińską-Wójcik (która została wskazana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej), Piotra Krawczyńskiego, Bartosza Foroncewicza, Jerzego Drozdowskiego oraz Sergiusza Frąckowiaka. Szczegółowe informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
JOANNABRAULIŃSKACV.pdf CV JOANNA BRAULIŃSKA-WÓJCIK
JERZYDROZDOWSKICV.pdf CV JERZY DROZDOWSKI
BARTOSZFORONCEWICZCV.pdf CV BARTOSZ FORONCEWICZ
SERGIUSZFRĄCKOWIAKCV.pdf CV SERGIUSZ FRĄCKOWIAK
PIOTRKRAWCZYŃSKICV.pdf CV PIOTR KRAWCZYŃSKI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-03-12 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-12 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

Podziel się opinią

Share
d1mn5h4
d1mn5h4