Trwa ładowanie...
d2hsjgd

CASH FLOW S.A. - Subskrypcja obligacji serii C (60/2011)

CASH FLOW S.A. - Subskrypcja obligacji serii C (60/2011)

Share
d2hsjgd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Subskrypcja obligacji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S. A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku informuje, że emisja obligacji serii C została objęta w znaczącej części. Cash Flow S. A. przypomina, że w dniu 8 grudnia 2011 roku powziął uchwałę nr 1/12/2011 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii C. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Cel emisji obligacji nie został ściśle określony. Wielkość emisji została ustalona do 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset ) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C. Próg emisji został ustalony do wysokości 3.500.000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 300 (słownie: trzystu) obligacji. Zarząd Emitenta w dniu 20 grudnia 2011 roku powziął uchwałę nr 2/12/2011, zgodnie z którą dokonał przydziału 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych. Powyższe oznacza, że emisja obligacji serii
C doszła do skutku ze względu na przekroczenie minimalnego progu emisyjnego, określonego w uchwale. Zgodnie z uchwałą Obligacje zostały objęte po cenie nominalnej. Emitent w kolejnych raportach bieżących poda informację na temat ustanowionych zabezpieczeń, po dokonaniu konstytutywnych wpisów do odpowiednich rejestrów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hsjgd

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hsjgd

Podziel się opinią

Share
d2hsjgd
d2hsjgd