Trwa ładowanie...
d3tjptq
d3tjptq
espi

CASPAR ASSET MANAGEMENT - Wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty ... - EBI

CASPAR ASSET MANAGEMENT - Wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3tjptq
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2015 z dnia 23.04.2015 roku w przedmiocie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014, Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż zaproponował aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło, że dniem dywidendy (tj. dniem wg którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014) będzie 10 czerwca 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie 24 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Kasperski Prezes Zarządu
Monika Glinkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tjptq

Podziel się opinią

Share
d3tjptq
d3tjptq