Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

CASUS FINANSE - Wybrane dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Casus Finanse SA (13/2014) - EBI

CASUS FINANSE - Wybrane dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Casus Finanse SA (13/2014)
Share
d2j5q0m
CATALYST
Raport EBI nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybrane dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Casus Finanse SA
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Casus Finanse SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w celu zapewnienia równego dostępu do informacji o Spółce, podaje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe za I półrocze 2014 r. - Wartość nominalna wierzytelności zakupionych (mln zł) ? 27 mln PLN; - Wartość nominalna wierzytelności przyjętych do obsługi (mln zł) ? 579 mln PLN. Wartości dla portfeli zakupionych na fundusz obcy i zleconych do obsługi Grupie Kapitałowej Casus Finanse są wykazywane jako wierzytelności zlecone do obsługi Grupie Kapitałowej Casus Finanse. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A..
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szarek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m