Trwa ładowanie...
dmfwrxm
espi

CCI - Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (2/2013)

CCI - Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (2/2013)

Share
dmfwrxm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 8 stycznia 2013 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd, (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi): 1. W dniu 3 stycznia 2013 nabyła 1 915 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia cena jednej akcji w tych transakcjach wyniosła 25,91 zł. Transakcje zostaną rozliczone w dniu 8 stycznia 2013 r, 2. W dniu 4 stycznia 2013 nabyła 5 846 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia cena jednej akcji w tych transakcjach wyniosła 25,50 zł. Transakcje zostaną rozliczone w dniu 9 stycznia 2013 r, 3. W dniu 7 stycznia 2013 nabyła 3 950 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia
cena jednej akcji w tych transakcjach wyniosła 25,29 zł. Transakcje zostaną rozliczone w dniu 10 stycznia 2013 r. Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Purchase of the Company shares by insidersCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, (the "Company") informs that on 8 January 2013 the Company was notified by two members of the Management Board that their affiliated company Israel Theatres Ltd (in the meaning of Article 160.2.4.a) of the Polish Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005):1. On 3 January 2013 purchased 1 915 shares of the Company in transactions during the session on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange. The average price in these transactions was PLN 25.91 per share. Transactions will be settled on 8 January 2013,2. On 4 January 2013 purchased 5 846 shares of the Company in transactions during the session on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange. The average price in these transactions was PLN 25.50 per share. Transactions will be settled on 9 January 2013,3. On 7 January 2013 purchased 3 950 shares of the Company in transactions during the session on the
regulated market of the Warsaw Stock Exchange. The average price in these transactions was PLN 25.29 per share. Transactions will be settled on 10 January 2013.Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article160.4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 in conjunction with Article 56.1 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Shares to Organised Trading and on Public Companies. | |

dmfwrxm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

Podziel się opinią

Share
dmfwrxm
dmfwrxm