Trwa ładowanie...
d4kgx1i
espi

CD PROJEKT SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

CD PROJEKT SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. (8/2014)
Share
d4kgx1i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CD PROJEKT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 6 maja 2014, roku akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli: - Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.607.501 akcji dających prawo do 12.607.501 głosów reprezentujących 24,25 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 13,28 % ogólnej liczby głosów; - Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 12.281.616 akcji dających prawo do 12.281.616 głosów reprezentujących 23,62 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,93 % ogólnej liczby głosów; - Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 5.984.997 akcji dających prawo do 5.984.997 głosów reprezentujących 11,51 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,30 % ogólnej liczby głosów; - AMPLICO OFE wykonywał prawo głosu z 6.000.000 akcji dających prawo
do 6.000.000 głosów reprezentujących 11,54 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,32 % ogólnej liczby głosów; - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK wykonywał prawo głosu z 4.760.000 akcji dających prawo do 4.760.000 głosów reprezentujących 9,16 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,01 % ogólnej liczby głosów; - Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.122.381 akcji dających prawo do 3.122.381 głosów reprezentujących 6,01 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,29 % ogólnej liczby głosów; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
22 519 69 00 22 519 69 49
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)
d4kgx1i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2014-05-06 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kgx1i

Podziel się opinią

Share
d4kgx1i
d4kgx1i