Trwa ładowanie...
d17tljy

CD PROJEKT SA - Rozwiązanie umów o kredyt obrotowy oraz kredyt odnawialny zawartych z mBank S.A. ...

CD PROJEKT SA - Rozwiązanie umów o kredyt obrotowy oraz kredyt odnawialny zawartych z mBank S.A. (18/2015)

Share
d17tljy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rozwiązanie umów o kredyt obrotowy oraz kredyt odnawialny zawartych z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako ?Emitent?) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach bieżących nr 9/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku oraz nr 15/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, informuje o zawarciu w dniu 4 września 2015 roku aneksów do łączących Emitenta z mBank S.A. umów o kredyt obrotowy oraz o kredyt odnawialny. Na mocy zawartych aneksów strony postanowiły o skróceniu do dnia 8 września 2015 roku terminu spłaty ewentualnych należności Emitenta z tytułu wykorzystanych kwot kredytów. Jednocześnie w związku z faktem, iż Emitent nie korzystał aktywnie z dostępnych w ramach tych umów środków kredytowych i nie posiada na dzień podpisania aneksów żadnego zadłużenia wobec mBank S.A. wynikającego z powołanych umów, ulegną one rozwiązaniu z dniem 8 września 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CD PROJEKT Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CD PROJEKT SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 519 69 00 | | 22 519 69 49 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@cdprojekt.com | | www.cdprojekt.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2015-09-04 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy