Trwa ładowanie...
d4j888r

Celem Getin Noble Banku na ten rok jest zmniejszanie kosztu finansowania grupy

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Jednym z głównych celów dla Getin Noble Banku na ten rok jest poprawa efektywności poprzez zmniejszanie kosztu finansowania, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. Bank zamierza w tym roku utrzymać silny rozwój bankowości firmowej oraz w sektorze publicznym, a także zwiększać pozycję na polskim rynku w zakresie finansowania zakupu pojazdów.

Share
d4j888r

"W roku 2015 będziemy kontynuować usprawnianie banku wykorzystując środowisko niskich stóp procentowych do systematycznego zmniejszania kosztu finansowania - to największy potencjał poprawy efektywności banku i najważniejszy cel dla całego teamu Getin Noble Banku" - napisał Rosiński w liście do akcjonariuszy.

Bank podał, że podejmowane przez grupę działania w ub. roku mające na celu obniżenie kosztu finansowania poskutkowały spadkiem kosztów odsetkowych z tytułu zobowiązań wobec klientów o 18%, przy jednoczesnym wzroście wolumenu zobowiązań wobec klientów o 4,6% do 53,8 mld zł.

W ub.r. bank kładł nacisk na optymalizację wyniku odsetkowego i poprawę struktury bilansu poprzez wzrost sprzedaży szybciej rotujących produktów kredytowych oraz zwiększanie powtarzalnych przychodów z bankowości transakcyjnej. Realizowane działania związane m.in. z obniżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą mixu produktowego przyczyniły się do wzrostu wyniku odsetkowego w 2014 roku o 10,2% r/r do poziomu 1,4 mld zł.

d4j888r

"Budowa bezpiecznej struktury bilansu banku pod kątem walutowym i płynnościowym - Getin Noble Bank S.A. preferował sprzedaż kredytów krótkoterminowych - w ramach zrealizowanej w 2014 roku sprzedaży kredytowej na poziomie 10,4 mld zł przeważającą część stanowiły kredyty detaliczne i korporacyjne (w tym leasing) - 77% łącznej sprzedaży kredytowej banku. Kredyty hipoteczne stanowiły jedynie 8% sprzedaży kredytowej (dla porównania w 2013 roku sprzedaż tych kredytów stanowiła 23% łącznej sprzedaży kredytowej banku). W ramach sprzedanych kredytów przeważającą część stanowiły kredyty złotówkowe (98,8% sprzedaży)" - czytamy w raporcie.

W IV kwartale 2014 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła dziesięciokrotność poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych (odpowiednio 665 mln zł i 66 mln zł).

Grupa utrzymywała pozycję lidera rynku finansowania pojazdów - wartość udzielonych w 2014 roku kredytów samochodowych osiągnęła poziom 1,5 mld zł. Sprzedaż kredytów korporacyjnych oraz MSP w 2014 roku wyniosła blisko 3 mld zł, co stanowiło 28% całości w ub. r. W 2014 roku dynamika salda kredytów dla JST wyniosła 36%.

"W 2015 roku bank zamierza utrzymać silny rozwój bankowości firmowej oraz w sektorze publicznym w ramach nowej filozofii działania Getin Noble Bank S.A. W konsekwencji w następnych latach bank będzie dążył nie tylko do utrzymania, ale również zwiększenia swojej pozycji na rynku polskim w zakresie finansowania zakupu pojazdów w postaci kredytów na zakup samochodów i umów leasingowych" - czytamy w raporcie.

d4j888r

Na koniec grudnia 2014 roku saldo kredytów i leasingu grupy Getin Noble Banku wyniosło 48,5 mld zł, a saldo zobowiązań wobec klientów 53,8 mld zł.

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r