Trwa ładowanie...
d21mflv
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 20...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (1/2012)

Share
d21mflv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012: 1. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2011 - 20 marca 2012 r. (wtorek); - skonsolidowany raport roczny za rok 2011 - 20 marca 2012 r. (wtorek). 2. Raport półroczny: - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ? 31 sierpnia 2012 r. (piątek). 3. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r., zawierający kwartalną informację finansową ? 15 maja 2012 r. (wtorek); - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r., zawierający kwartalną informację finansową ? 14 listopada 2012 r. (środa). Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów: - Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. ? w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2011 w dniu 20 marca 2012, zgodnie z § 102 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.); - Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. - zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cybernetyki | | 7B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 321 05 00 | | +48 22 321 05 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@celtic.pl | | www.celtic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6772286258 | | 120423087 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Elżbieta Donata Wiczkowska Członek Zarządu
2012-01-30 Christopher Bruce Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

Podziel się opinią

Share
d21mflv
d21mflv