Trwa ładowanie...
d3dnvhq

CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie Spółki Zależnej o zmiana stanu posiadania w Pronox SA (93/2011)

CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie Spółki Zależnej o zmiana stanu posiadania w Pronox SA (93/2011)

Share
d3dnvhq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Spółki Zależnej o zmiana stanu posiadania w Pronox SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2011 roku spółka zależna w 100 % od Centrozap S.A. - Canuela Holdings Limited w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem nabyła 10.000.000 sztuk akcji Pronox S.A w upadłości układowej stanowiących 4,25 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały nabyte po cenie 0,85 zł. Przed realizacją powyższych transakcji Spółka Canuela Holdings Limited posiadała 25.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 10,62% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 25.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 10,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższych transakcji
Spółka Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace posiada 35.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowią 14,87% kapitału zakładowego Spółki, i dających 35.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 14,71% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Centrozap S.A. zarówno przed zawarciem powyższej transakcji jak również po jej zawarciu nie posiada bezpośrednio akcji spółki Pronox S.A. Przed realizacją powyższej transakcji Centrozap S.A. posiadał pośrednio 32.150.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 13,65% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 32.150.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 13,63% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji Centrozap S.A. posiada pośrednio 42.150.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowią 17,90% kapitału zakładowego Spółki, i dają 42.150.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 17,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniam, że nie
istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

| | | CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2011-12-20 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq