Trwa ładowanie...
d2iym4m

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Dodanie punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( ... - EBI

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Dodanie punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2015)

Share
d2iym4m
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Dodanie punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 07 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo przez jednego z Akcjonariuszy ? Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zgodnie z zapisami Art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 maja 2015 r. punktu dotyczącego zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nowy porządek obrad oraz projekty uchwał do dodanego punktu porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 pkt 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Zalaczniknr1doRB6-Nowyporzadekobrad-0.pdf
Zalaczniknr2doRB6-ProjektyUchwalnaZWZACFBankuBPS_SA-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iym4m

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Tofil Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iym4m

Podziel się opinią

Share
d2iym4m
d2iym4m