Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Korekta prognozy wyników finansowych za rok 2010 (4/2011)

CENTRUM KLIMA S.A. - Korekta prognozy wyników finansowych za rok 2010 (4/2011)
Share
d34aew2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy wyników finansowych za rok 2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust 1 pkt. 25 w zw. z § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej informacji, po zweryfikowaniu danych finansowych po IV kwartałach 2010 roku, korektę prognozy wyników finansowych za rok 2010 opublikowanej w prospekcie emisyjnym Spółki z dnia 9 października 2009 roku.Po dokonaniu korekty, prognozy wyników finansowych przedstawiają się następująco:- Przychody ze sprzedaży?84.505 tys. zł (pierwotnie: 78 191 tys. zł.)- EBIDTA?10 274 tys. zł (pierwotnie: 12 539 tys. zł)- Zysk brutto?8 376 tys. zł (pierwotnie: 10 665 tys. zł)- Podatek dochodowy?1 728 tys. zł (pierwotnie: 2 026 tys. zł)- Zysk netto?6 648 tys. zł (pierwotnie: 8 639 tys. zł)- Efektywna stopa podatkowa?21 % (pierwotnie: 19 %).Na zmianę poprzedniej prognozy wpłynęły następujące czynniki:1. Prognoza zamieszczona w
prospekcie zakładała wzrost cen surowców na poziomie inflacji. Rzeczywisty wzrost cen surowców mieścił się w przedziale 15-40%. Spowodowało to wzrost cen zakupu towarów oraz wzrost kosztów wytworzenia produkcji własnej. Jednocześnie w krótkim okresie czasu Spółka nie miała możliwości przełożenia wzrostu cen zakupu na ceny sprzedaży finalnemu odbiorcy. Te dwa czynniki wpłynęły negatywnie na marżę bezpośrednią ze sprzedaży.2. Prognoza zamieszczona w prospekcie zbudowana została w oparciu o założenie, że nowy obiekt w Wieruchowie zostanie oddany do użytkowania w IV kwartale 2010 roku, a jego eksploatacja rozpocznie się w I kwartale 2011 roku. Tymczasem proces inwestycyjny zakończył się w III kwartale 2010 roku i w tym samym okresie rozpoczęła się eksploatacja nowego obiektu. Tym samym?wbrew założeniom prognoz?Spółka poniosła koszty związane z utrzymaniem nowego zakładu oraz zwiększeniem zatrudnienia.Z przeniesieniem zakładu w nowe miejsce wiązały się również koszty przeprowadzki, które były widoczne w wyniku
III kwartału 2010.3. Szybsze od zakładanego w prognozie wykorzystanie środków pieniężnych z lokat bankowych, a przez to uzyskanie niższych przychodów finansowych.4. Łącznie czynniki obiektywne wpływające na wzrost kosztów i związane z przyspieszeniem realizacji inwestycji w Wieruchowie wyniosły około 2 mln zł.5. Zmianie uległa również efektywna stawka podatku dochodowego w związku z ujmowaniem części kosztów jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Zamiast przewidywanych w prognozie 19% osiągnęła rzeczywisty poziom 21%.Podstawa prawna:§ 5 ust 1 pkt. 25 w zw. z § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wieruchów, ul Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(022) 250 50 50 (022) 250 50 60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
522-10-22-534
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2