Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Korekta raportu kwartalnego Q 3/2010 wraz z kwartalną informacją dodatkową z...

CENTRUM KLIMA S.A. - Korekta raportu kwartalnego Q 3/2010 wraz z kwartalną informacją dodatkową za okres od 1 lipca do 30 września 2010 r. (3/2011)
Share
d465hqn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu kwartalnego Q 3/2010 wraz z kwartalną informacją dodatkową za okres od 1 lipca do 30 września 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji, iż w wyniku prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego za rok 2010 roku, Spółka dokonała korekt w zakresie danych opublikowanych w raporcie kwartalnym Q 3/2010.Korekty te wynikają ze zmiany sposobu kwalifikowania kar umownych należnych Spółce. Zamiast dotychczas stosowanej przez Spółkę kwalifikacji jako przychód, kary umowne należne Spółce zostały zakwalifikowane obecnie jako pomniejszenie zobowiązań i wartości środka trwałego.W związku z powyższym zmianie uległy m.in. następujące pozycje opublikowane w ramach w/w raportu okresowego:- aktywa trwałe na 30.09.2010?zmiana z kwoty 48 515 na 47 817,- rzeczowe aktywa trwałe na 30.09.2010?zmiana z kwoty 38 797 na 38 099,- kapitał własny na 30.09.2010?zmiana z kwoty 66 622 na 66 058,- zobowiązania długoterminowe na 30.09.2010?zmiana z kwoty 4 916 na 4 782,- wynik finansowy bieżącego okresu na 30.09.2010?zmiana z kwoty 5 451 na 4 887.W związku z wyżej
opisanymi zmianami, zmianie uległy również inne związane z nimi pozycje przedstawione w raporcie kwartalnym, tj. odpowiednie dane w następujących częściach raportu: skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, skróconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz śródrocznym skróconym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, śródrocznym skróconym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w informacji dodatkowej do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Klima S.A. za okres 01.07.2010 - 30.09.2010.Skorygowany raport okresowy zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wieruchów, ul Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(022) 250 50 50 (022) 250 50 60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
522-10-22-534
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn