Trwa ładowanie...
d2clv2z

CENTURION FINANCE - Odwołanie oferty emisji akcji serii D (16/2015) - EBI

CENTURION FINANCE - Odwołanie oferty emisji akcji serii D (16/2015)

Share
d2clv2z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie oferty emisji akcji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. i nr 14/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., odwołuje emisję akcji serii D, która została podjęta Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r., a następnie zmieniona Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2014 r. Powodem odwołania emisji akcji serii D są wątpliwości prawne (podniesione przez KDPW S.A.) co do możliwości przedłużenia terminu ważności uchwały określonego w art. 431 § 4 Ksh poprzez zmianę tej uchwały. W związku z powyższym, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Zarząd Emitenta postanowił, o odwołaniu emisji akcji serii D. W związku z powyższym Zarząd Emitenta niezwłocznie usunie ze strony internetowej Emitenta opublikowane na niej Memorandum Informacyjne. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie podjęta uchwała odwołująca poprzednie uchwały dotyczące emisji akcji serii D oraz zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia
uchwała o emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru określające nowy termin prawa poboru oraz terminy i sposób jego realizacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2clv2z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Ochman Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2clv2z

Podziel się opinią

Share
d2clv2z
d2clv2z