Trwa ładowanie...
d2xzk1g
espi
17-01-2013 16:38

CEZ, a.s. - Oznajmia stawka procentowa obligacji ČEZ VAR/14, ISIN CZ0003501058 (2/2013)

CEZ, a.s. - Oznajmia stawka procentowa obligacji ČEZ VAR/14, ISIN CZ0003501058 (2/2013)

Share
d2xzk1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CEZ, a.s.
Temat
Oznajmia stawka procentowa obligacji ČEZ VAR/14, ISIN CZ0003501058
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Citibank Europe plc, jednostka organizacyjna, REGON (IČ) 28198131, z siedzibą Bucharova 2641/14, 158 02, Praga 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski dla Pragi, dział A., nr akt 59288, będący Administratorem upoważnionym przez emitenta, spółkę ČEZ, a. s., m. in. do kalkulowania stawki procentowej niżej wyszczególnionej obligacji na podstawie Umowy z Administratorem z dnia 25 stycznia 1999 r., oznajmia, że stawka procentowa obligacji ČEZ VAR/14, ISIN CZ0003501058, wartości nominalnej 1 000 000 CZK, o łącznej wartości nominalnej 2 500 000 000 CZK z oprocentowaniem zmiennym, została ustalona przez Administratora zgodnie z warunkami wymienionej Umowy oraz Warunkami Emisji w wysokości 6,60% p.a. na okres od 26 stycznia 2013 r. (włącznie) do 26 stycznia 2014 (wyłącznie) Posiadaczom niniejszych obligacji zostanie wypłacony odpowiedni przychód za wyżej wymieniony okres na dzień 27 stycznia 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Announces interest rate on ČEZ bonds VAR/14, ISIN CZ0003501058 Citibank Europe plc, organisation unit, ID Number: 28198131, registered office at Bucharova 2641/14, 158 02, Prague 5, recorded in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section A, File 59288, as the Administrator authorised (among other things) by the company ČEZ, a.s. as the Issuer to calculate the interest rate for the bond mentioned below based on the Agreement with the Administrator dated 25 January 1999, announces that the interest rate on ČEZ bonds VAR/14, ISIN CZ0003501058, nominal value: CZK 1 000 000, for a total nominal value of CZK 2 500 000 000 with a variable interest yield, was stipulated by the Administrator at 6,60% p.a. for the interest period from 26 January 2013 (inclusive) to 26 January 2014 (exclusive) according to the conditions of the given Agreement and the Issue Terms. The owners of these bonds will be paid the respective yield for the aforementioned interest period on 27 January 2014.
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzk1g

| | | CEZ, a.s. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEZ, a.s. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 140-53 | | Praha | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Duhova | | 2/1444 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | CZ45274649 | | 45274649 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzk1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2xzk1g
d2xzk1g